Θεματικές ενότητες

Η ειδική θεματολογία του Συνεδρίου αναφέρεται στην Ναυτιλία και τις Μεταφορές. Ο κλάδος της Ναυτιλίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πλέον παραδοσιακούς άξονες δραστηριοποίησης της Ελληνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από την κυρίαρχη θέση της Ελληνικής Ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Έλληνες Εφοπλιστές διαθέτουν το 15% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου και η Ναυτιλία συμβάλει κατά 7,5% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.

Η πόλη του Πειραιά που θα διεξαχθεί η συνάντηση αποτελεί το σημαντικότερο λιμάνι της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης. Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά υπάρχει αξιοσημείωτη δραστηριότητα εταιρειών logistics και μεταφορών στο πλαίσιο της ευρύτερης αξιοποίησης των θαλασσίων μεταφορών. Ο Τομέας της Ναυτιλίας, αν και ήδη θεωρείται ανεπτυγμένος, εν τούτοις θεωρείται κλάδος που έχει ακόμη περιθώρια περεταίρω ανάπτυξης αν αντιμετωπισθούν επιμέρους προβλήματα και στρεβλώσεις του που αφορούν κυρίως θέματα οργάνωσης και επιστημονικής υποστήριξης της λήψης αποφάσεων.

Εκτός από τις εργασίες που σχετίζονται με την Ναυτιλία και τις Μεταφορές θα γίνονται δεκτές και εργασίες που αφορούν και τους παρακάτω τομείς εφαρμογής της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων:

Αγροτική Ανάπτυξη

Άμυνα

Δημόσια Διοίκηση

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Διοίκηση Έργων

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διοίκηση Λειτουργιών

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνων

Ενέργεια και Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Οικονομική Ανάπτυξη

Περιβάλλον

Τουρισμός

Υγεία και Πρόνοια

Χρηματο-οικονομική Διοίκηση

Επίσης γίνονται δεκτές εργασίες που αφορούν θεωρητικά θέματα της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων όπως:

Πολυκριτήρια Θεωρία Χρησιμότητας

 

Θεωρία των Σχέσεων Υπεροχής

 

Αναλυτικές - Συνθετικές προσεγγίσεις

 

Πολυκριτήριιος γραμμικός προγραμματισμός

 

Προγραμματισμός Στόχων

 

Μοντελοποίηση Προτιμήσεων

 

Ανάλυση Ευστάθειας στα πολυκριτηρια Μοντέλα Αποφάσεων

 

Δημοσίευση Εργασιών

a. Πρακτικά Συνεδρίου : Όλες οι Περιλήψεις που θα γίνουν αποδεκτές για παρουσίαση, θα συμπεριληφθούν στο Πρακτικά του Συνεδρίου. Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του: Easychair conference management system

.

b. Special Issues: Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν πλήρη κείμενα των εργασιών τους, οι οποίες θα δημοσιευθούν μετά από κρίση σε Ειδικά Τεύχη των εξής αναγνωρισμών περιοδικών:

  • International Journal of Decision Support Systems, Inderscience (IJDSS)

Η προθεσμία υποβολής εργασιών για τα special issues είναι η 31η Μαρτίου, 2018.

 

Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σελίδα Υποβολή και Δημοσίευση  


Κρίσιμες Ημερομηνίες

Υποβολή Περιλήψεων (Νέα):

25 Ιανουάριου 2018

Ανακοίνωση Αποδοχής (Νέα):

31 Ιανουάριου 2018

Υποβολή Τελικών Κειμένων για τους ειδικούς τόμους:

31 Μαρτίου 2018

         

Οργάνωση

Υποστηρικτές

Χορηγοί